රනිල් ඡන්දේ නෑ කියපු එකට අනුර කුමාර රත්නපුරේදී දුන් උත්තරය

රනිල් වික්‍රමසිංහ ඡන්දෙ නෑ කියපු එකට අනුර කුමාර දිසානායක ඊයේ රත්නපුරේ පැවති මැතිවරණ ප්‍රචාරක රැලියේදී දුන් උත්තරය මෙම වීඩියෝ සමග පළ වෙයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *